مردم خرمشهر این روزها را فراموش نخواهند کرد

گروهی که از حمایت های مختلف نماینده مردم خرمشهر در مجلس بهره مند می باشند و گروه دیگر تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر خرمشهر که این روزها با  مسائل حاشیه ای دست به گریبان هستند و در این میان ارائه خدمات از سوی شهرداری خرمشهر با چالشی جدی   مواجه گردیده و البته شهردار وکارکنان زحمتکش شهردای فارغ از هرگونه مسائل حاشیه ای به انجام وظایف قانونی خود مشغول هستند .

در این میان امیدوارم یک نکته مهم را مسئولین و مخصوصاً دوستان عزیز در شورای اسلامی شهر خرمشهر همیشه مد نظر قرار داده و صراحتاً با مردم در میان گذارند و آن اینکه انگیزه آنان از عضویت در شورای شهر خرمشهر چه بوده و تا چه میزان به آن پایبند بوده اند ؟

مسلماً اگر این انگیزه چیزی جز خدمت در راه رضای خدا و به خلق خدا بوده که راهی بیهوده و عبث را در پیش گرفته اند .

بازی های سیاسی باندبازی لجبازی و القاء تفکرات خاص و . هیچکدام از آن با منافع مردم سازگار نیست .

اختلاف نظر در تشکل هایی که بصورت شورایی اداره می شوند موضوع جدیدی نیست و اقلیت در یک مجموعه شورایی باید به تصمیم اکثریت تن در دهند . اکثریت نیز باید بداند اگر برای حفظ منافع حزبی و باندی خود سعی در القاء نظرات خود و اجرای آن باشند و منافع مردم را مدنظر قرار ندهند در واقع خیانتی بزرگ را مرتکب شده اند .

فضای سیاسی اینت روزها در خرمشهر نشان می دهد که برخی از مسئولان از جمله نماینده مردم در مجلس و اعضای شورای شهر خرمشهر بدون توجه به مسائل و مشکلات بسیار مهمی که در خرمشهر وجود دارد به افزایش دعواهای سیاسی در بین خود و دیگران دامن می زنند و در این بین شهردار و سازمان شهرداری خرمشهر نیز قربانی این رفتار و دعواهای سیاسی گردیده است در حالی که شهردار و کارکنان شهرداری یک شهر باید با پشتوانه قوی که از سوی مسئولینی مانند شورای شهر و نماینده مجلس و امام جمعه و فرماندار دارد با برنامه ریزی دقیق به توسعه و عمران شهری و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان بپردازند .

اما ادامه این وضعیت و ورود عضو علی البدل شورا به شورای شهر و قاعدتاً افزایش تعداد نفرات مخالفین شهردار این احتمال را بوجود می آورد که شهرداری خرمشهر بار دیگر در پی یافتی فردی واجد شرایط برای اداره امور شهرداری خرمشهر باشد . باید دید عضو تازه وارد تا چه میزان برای انجام تعهدات قانونی و شرعی خود بعنوان عضو شورای اسلامی خرمشهر فارغ از طرفداری سیاسی از این گروه و آن گروه به اعتقادات مذهبی خود و اعتمادی که از سوی مردم به وی شده توجه خواهد کرد.

یقیناً مردم خرمشهر در دوره بعدی انتخابات شورای اسلامی شهر ، این روزها و این افراد را فراموش نخواهند کرد.

                                                          مهدی گرگ پور

/ 0 نظر / 27 بازدید