آقای رئیس جمهور ...........!!!!

دیروز از خرمشهر آمدم . برای انجام کاری اداری و بازدید از اقوام یک هفته در خرمشهر بودم . هر وقت در این شهر قدم می زنم ،‌  دلم میگیرد و حال و هوای اوئل دهه شصت را استشمام می کنم . آن موقع سن و سالی نداشتم - ١۴ یا ١۵ سال - بعنوان بسیجی در خرمشهر بودم و با بچه های خونگرم این دیار همراه .

حیف از این شهر و حیف از این مردم مظلوم که باید تاوان بی توجهی و سهل انگاری  دیگران را پس بدهند. همه قبول دارند که در حق خرمشهر ظلم شده و همه با حرف و شعار موضوع را توجیه می کنند . اما کو مرد عمل ؟

خرابی ها و ویرانه های جنگ هنوز آشکار است . بیکاری نیز که دستاوردهایی چون فساد و فحشا و اعتیاد دارد نیز بیداد می کند. با نگاهی به سیمای مردمان این شهر مظلوم می توان دریافت که هر کدام از آنان انبوهی از غصه و ناامیدی در دل دارند.

مسئولین شهر در حد توان و بودجه و امکاناتشان مشغول فعالیت هستند اما این پول و اعتبارات برای ساختن خرمشهر کافی نیست .

وقتی آقای احمدی نژاد در سوم خرداد امسال در حضور مردم خرمشهر گفت خودش مسئولیت فرمانداری خرمشهر را بعهده خواهد گرفت با خود گفتم این مرد اگر رای بیاورد حرفش را عملی خواهد کرد . اکنون بعنوان رئیس جمهور مملکتم از او می پرسم آقای رئیس جمهور حدود ۴ ماه از آن سخنرانی تبلیغاتی گذشت و شما رئیس جمهور شدید ، پس چه شد آن وعده ؟ مردم منتظرند...........

/ 1 نظر / 29 بازدید
salma

شعار معروف انرژي هسته اي حق مسلم ماست رو شنيدي بچه خرمشهر شعاري برهمين وزن دارند آب وگاز حق مسلم ماست بيكاري مشكل اصلي ماست بنظر شما كدام به حقيقت مي پيوندد