از خرمشهر ........ تا ....... خرم شهر

رسیدن به خرمشهر آباد و آزاد تکلیف امروز و هر روز همه ماست / استفاده ار مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلامانع است

 
ساخت م‍رک‍ز ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ م‍‍ع‍ل‍ولان‌ خرمشهر بلاتکلیف رها شده است
نویسنده : مدیریت وبلاگ - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
 

محمدرضا جراحی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در خرمشهر افزود: برای تکمیل و راه‌اندازی این مرکز تنها 3 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است که تاکنون هیچ اقدامی برای تامین آن صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: عملیات احداث این مرکز 10 سال پیش شروع شده و تاکنون همچنان به صورت نیمه‌تمام باقی مانده است.


رئیس اداره بهزیستی خرمشهر با تاکید بر نیاز جدی شهرستان خرمشهر به یک مرکز نگهداری معلولان جسمی افزود: ت‍‍ع‍د‌اد زی‍‍اد‌ی‌ ‌از خ‍‍ان‍و‌اده‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ف‍رزن‍د م‍‍ع‍ل‍ول‌ ب‍‍ا ش‍دت‌ ب‍‍الا ت‍و‌ان‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ و ت‍‍ام‍ی‍ن‌ ‌ه‍زی‍ن‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ ر‌ا ن‍د‌اش‍ت‍ه‌ ‌از ‌ای‍ن‌ رو ر‌اه‌‌ان‍د‌از‌ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍رک‍ز ب‍س‍ی‍‍ار ض‍رور‌ی‌ ‌اس‍ت‌.
وی از وجود بیش از یک هزار و 500 معلول در سطح شهرستان خرمشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: وجود این تعداد معلول لزوم راه‌اندازی مرکز نگهداری از معلولان جسمی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
جراحی گفت: در صورت راه‌اندازی ‌ای‍ن‌ م‍رک‍ز خ‍دم‍‍ات‌‌رس‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ م‍‍ع‍ل‍ول‍ان‌ ب‍‍ا ش‍دت‌ ب‍‍الا، ‌آم‍وزش‌ و خ‍دم‍‍ات‌‌رس‍‍ان‍‍ی‌ و ‌آم‍وزش‌ ف‍ن‍‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌‌‌ا‌ی‌ ب‍ه‌ م‍‍ع‍ل‍ول‍ان‌ ‌ار‌ائ‍ه‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.
وی از مسئولان استانی و محلی خواست با پیگیری جدی مشکل تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این مرکز را حل کنند.
وی تاکید کرد با راه‌اندازی مرکز معلولان جسمی خرمشهر می‌توان به تمام معلولان شهرهای اطراف خدمات‌دهی داد.